3(135)/2017

Duyuru

Azerbaycanın Vergi Dergisi’nin Editörü

Prof. Dr. Elşen HACIZADE’ye

 

 

 Yazar forumu

 

Ben (Biz) ______________________________________________________

(ad, soyad)

 

«__________________________________________________________» başlıklı

(makalenin başlığı)

 

makaleni Azerbaycanın Vergi Dergisi’nde yayınlatmak amacıyla Size gönderiyoru(z)m.

Azerbaycanın Vergi Dergisi’nde makale yayın koşullarından haberdarı(k)m, bu makalenin önceleri hiçbir yayın organında basılmadığını ve ya basılmak için gönderilmediğini onaylıyoru(z)m.

 

 

Ek:

Makalenin 2 nüsha çıktısı;

Makalenin CD’de elektronik nüshası;

Yazar Formu;

 

 

 

 

Yazar (lar) _______________________

(ad, soyad, imza)

 

 

YAZAR FORMU

 

Ad, Soyad

 

Makaleye katkı düzeyi (birinci, ikinci, üçüncü v.s yazar olması gösterilmektedir)

 

Akademik derece

 

Akademik ünvan

 

Akademik ilgi alanları

 

Kurum

 

Görev

 

Adres:

(Posta endeksi dahil)

İş

 

Ev

 

Telefon numarası:

 

Belgegeçer (Fax)

 

E-posta (E-mail)

 

Makale başlığı

 

Makalenin bilim dalı

 

Makalenin arzulanan yayın tarihi