3(135)/2017

BİLGİ KARTI

1

Bilimsel yayının adı

Azerbaycanın vergi dergisi

2

Bilimsel yayının kısa adı

AVJ (AVD)

3

Mensup olduğu ölke

Azerbaycan Cumhuriyeti

4

Mensup olduğu şehir

Bakü

5

Bilimsel yayının kurucusu

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Vergiler Bakanlığı

6

Bilimsel yayının kuruluş tarihi

Temmuz 2003

7

Yayın kurulu

Liste Ek’te verilmiştir (30 üye)

8

Bilimsel yayının editörü

Prof. Dr. Hacızade Elşen Mahmud oğlu,

elshan@hajizada.com,

e.hacizade@vergijurnali.az

9

Bilimsel yayının tirajı

1500

10

Bilimsel yayının sürekliliği

Yılda 6 defa

11

Bilimsel yayının şimdiye kadar çıkış sayısı

127 (2016№1)

12

Yayınlanan makalelerin sayısı

562 (2016№1)

13

Yıllık mekale girişi

80-100

14

Bilimsel yayının ilgi alanı

Vergilendirme, vergilendirme ve modern iktisat bilimi ve uygulamasının güncel konuları

15

Bilimsel yayının devlet kayıt numarası

510

16

Bilimsel yayının Uluslararası Standart Seri Numarası - ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

17

Bilimsel yayının Elektronik Uluslararsı Standart Seri Numarası - E- ISSN

E-ISSN 2305-462X

18

Azerbaycan Cumhuriyetinde bilimsel tez sonuçlarının yayınlanması tavsiye edilen bilimsel yayınların listesine dahil edilmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Anaylama Komisyonu Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2010 tarihli (protokol No.10-R) kararı

(iktisat bilimleri)

http://www.aak.gov.az

19

Sitatgötürmə indeksi

Arasdirmax - Elmi Yayın İndeksi

(Türkiye - İstanbul Universiteti)

http://www.arastirmax.com/dergi/azerbaycan%C4%B1n-vergi-jurnali

20

Sitatgötürmə indeksi

 

Akademik Türk Dergileri indeksi (Türkiyə)

http://www.akademikdizin.com/index.php?source=805&?q=vergi

21

Sitatgötürmə indeksi

Ekonomik literatürün bulunması (Almaniya)

http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=tax+journal+of+azerbaijan&type=AllFields&submit=Search&limit=10&sort=relevance

22

Sitatgötürmə indeksi

 

Akademik dergilerin elektronik adresleri (Türkiyə)

http://www.journalindex.net/visit.php?j=8782

23

Sitatgötürmə indeksi

Avrupa Kütüphanesi

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/3000098866872?classification-cerif=S180&content-language=aze

24

Sitatgötürmə indeksi

 

Bilgi Kaynakları Enstitüsü (Avstraliya)

http://globalimpactfactor.com/az%C9%99rbaycanin-vergi-jurnali-tax-journal-of-azerbaijan/

25

Sitatgötürmə indeksi

 

Almanya Bilim Ve Teknoloji Ulusal Kütüphanesi (Almaniya) https://getinfo.de/app/details?id=TIBKAT%3A755395190&lang=en

26

Sitatgötürmə indeksi

 

Elektronik dergiler kütüphanesi

(Almaniya, Hamburq)

https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=199364

27

Sitatgötürmə indeksi

Berlin Bilim Koleji (Almaniya, Berlin)

https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=199364

28

Sitatgötürmə indeksi

Leipzig Üniversitesi kütüphanesi (Almaniya)

https://www.ub.unileipzig.de/recherche/elektronische-zeitschriften-und-zeitungen/detailansicht-ezb/?libconnect%5Bjourid%5D=199364

29

Sitatgötürmə indeksi

Zürih Sanat Üniversitesi Medya ve Bilgi Merkezi (Almaniya)

http://www.zhdk.ch/index.php?id=63889&libconnect%5Bjourid%5D=199364

30

Sitatgötürmə indeksi

Hamburg'un Devlet ve Üniversite Kütüphanesi (Almaniya)

http://www.sub.uni-hamburg.de/es/recherche/elektronische-angebote/elektronische-zeitschriften/detail/titel/199364.html

31

Sitatgötürmə indeksi 

Genamics Dergi aramak (Hamilton, Yeni Zelanda)

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2219-8733

32

Sitatgötürmə indeksi

Alman Milli Kütüphanesi

(Almaniya)

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=%22vergi%22%26any&currentPosition=0

 

Sitatgötürmə indeksi

 

Berlin Kooperatif Kütüphane Ağı, Brandenburg

(Almanya)

http://waesearch.kobv.de/uid.do;jsessionid=54E2675D550ED303B450695DC672872D?query=gfz_zs_199364&plv=1

 

Sitatgötürmə indeksi

Sosyal - Bilimsel Araştırma Merkezi, Berlin

(Almanya)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=WZB&colors=3&lang=en&jour_id=199364&jour_id=199364

35

Hakem kurulunun mevcutluğu

Mevcuttur (Hakem kurulu, bilimsel makalelerin hakem süreci prosedürleri)

36

Etki faktörü

X

37

Arşiv

2003-2015

38

WEB sitesinin mevcutluğu

Mevcuttur

39

Resenziyalaşma hakkında bilgilendirme

On-line

40

Yazarlar için makale yazım kurallarının mevcutluğu

Mevcuttur (Azerice, İngilizce ve Rusça)

41

Bilimsel yayının İngilizce versiyonunun mevcutluğu

Yılda 1 defa

42

Bilimsel yayının ingilizce versiyonunun çapı

3 çıkış (2012, 2013, 2014-cü iller)

43

Makalelerin yayınlanması için ödemelerin mevcutluğu

Hiç bir ödeme yoktur

44

Bilimsel yayında reklamların hacimce oranı

X

45

Bilimsel yayının abunelik indeksi

1025 (Azermetbuatyayın ASC)

46

Azerbaycan kataloglarında abonelik

«Gaya» basın yayımı LTD - www.qaya.az

Azermetbuatyayım ASC - tel.: 440-16-26. 441-19-91

azermetbuatyayimi_asc@mail.az

Ekspres-Elita LTD - www.xpress-elita.com

Kaspi metbuatyayımı MMC- www.kaspi.az

47

Dergi adresi

AZ1073. Bakü, Landau Sokağı, 16

48

Telefon

/99 412/ 403-88-56

49

Belgegeçer

/99 412/ 403-87-87

50

E-posta

info@vergijurnali.azi

51

WEB site

vergijurnali.az, taxjournal.az

52

Banka hesap numaraları

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22