3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №4

Həsən Abid oğlu İsrafilov*
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Qloballaşma şəraitində kooperativ sektorun inkişaf perspektivləri 0.2 MB
Elşən Rəsul oğlu Bağırzadə*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
“Gizli iqtisadiyyat” anlayışına vahid yanaşmanın formalaşdırılması problemi 0.7 MB
Quliyeva Aygün Eldar qızı*
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin aspirantı
Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 0.2 MB