3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №1

Musayev Akif Fərhad oğlu
İqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Qarayev İmran Əliyar oğlu
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Sosial siyasət və iqtisadi inkişaf 1.0 MB
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu
i.e.d., prof. Elm və Təhsil Mərkəzi
“Təfəkkür” Universitetinin rektoru
Sosial yönümlü iqtisadiyyat davamlı inkişafın təməlidir 0.5 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın vergi təhlükəsizliyinin milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyində rolu 0.8 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
Azərbaycanda səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin vergitutma aspektləri 0.6 MB
Dr. Mesut Kayaer
sakarya Üniversitesi – Kamu yönetimi
Bir çevre koruma aracı olaraK çevresel vergilerin, sübvansiyon ve teşviklerİn ve dış yardımların kullanılması 0.6 MB
Prof. Dr. Ömer gökçekuş
ABD Seton Hall Üniversitesi Whitehead Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Okulu
Justin Myzie
Uluslararası İlişkiler alanında master, ABD Kamu Güvenliği Teşkilatı
ABD’de seçim kampanyalarına yapılan mali katkılar saf tüketim harcamasımı? 1.0 MB
Məmmədov Valeh Sədrəddin oğlu
Dissertant, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti
Komanda iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin vergitutma mexanizminin təhlili vəqiymətləndirilməsi 0.6 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu
i.f.d, dos. AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
0.6 MB