3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №3

Abdullayeva Yenilə Ələkbər qızı*
Magistrant, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Azərbaycan Respublikasının vergi siyasəti və onun modernləşməsi istiqamətləri 0.3 MB
Memmedova Pervane Oktay kızı *
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Türk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Türkiye ekonomisi’nde kayıtdışılık olgusu 0.3 MB
Kərimli İrşad Abdul oğlu *
iqtisad elmləri doktoru, prof.
Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafelər problemi 0.3 MB
Tanrıverdiyev Qalib Əziz oğlu*
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi, dosent
Ödəməmələr probleminin yaranmasının amillər üzrə makroiqtisadi təhlili 0.3 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, prof.

Hüseynov Faiq Nurəddin oğlu**
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktor
Nüvə energetikası: ekoloji-iqtisadi dəyərləndirmələr və inkişaf perspektivləri 0.4 MB
Quliyev Şövqi Bəhlul oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Vergilərin məcmu tələbə və məcmu təklifə təsirinin öyrənilməsi 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İqtisadiyyatın tənzimlənməsində xüsusi vergi rejimlərinin əhəmiyyəti 0.3 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mənfəət vergisinin müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə təsirinin tədqiqi 0.3 MB
Alıyev İsa Hüseyn oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, professor

Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
xx- əsrin əvvəllərində Azərbaycan mütəfəkkirlərinin vergi mükəlləfiyyətləri ilə əlaqədar dəyərləndirmələri 0.5 MB