3(135)/2017

Arşiv / Jurnal №8

0.3 MB
0.4 MB
0.6 MB
Simla GÜZEL*
Türkiye Cumhuriyeti Uludağ Üniversitesi
İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi,
Doktora öğrencisi
Kadın yoksulluğu ile mücadelede Dünya bankası ve mikro kredi uygulaması: Türkiye açısından bir değerlendirme 0.4 MB
0.3 MB