3(135)/2017

Əlaqə

Az 1073. Bakı ş., Landau küçəsi, 16.

Telefon: (+994 12) 403-88-56.

Faks:(+994 12) 403-87-87

E-mail: info@vergijurnali.az