3(135)/2017

AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALININ İNFORMASİYA XƏRİTƏSİ

 

1

Elmi-dövri nəşrin tam adı

Azərbaycanın vergi jurnalı

2

Elmi-dövri nəşrin qısa adı

AVJ

3

Mənsub olduğu ölkə

Azərbaycan Respublikası

4

Mənsub olduğu şəhər

Bakı şəhəri

5

Elmi-dövri nəşrin təsisçisi

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

6

Elmi-dövri nəşrin yaranması tarixi

İyul 2003-cü il

7

Redaksiya heyəti

Siyahı əlavə olunur (30 üzv)

8

Elmi-dövri nəşrin baş redaktoru

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu,

iqtisad elmləri doktoru, professor

elshan@ hajizada.com, e.hacizade@vergijurnali.az

9

Elmi-dövri nəşrin tirajı

1500

10

Elmi-dövri nəşrin dövrülüyü

İldə 6 dəfə

11

Elmi-dövri nəşrin indiyədək buraxılış sayı

127 (2016-№1)

12

Dərc olunmuş məqalələrin sayı

562 (2016-№1)

13

İllik məqalə girişi

80-100

14

Elmi-dövri nəşrin elmi istiqaməti

Vergiqoymanın, vergi işinin və müasir iqtisad elmi və praktikasının aktual problemləri

15

Elmi-dövri nəşrin KİV-nin dövlət reyestrində qeydiyyat nomrəsi

510

16

Elmi dövri nəşrin Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi - ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

17

Elmi dövri nəşrin Elektron Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi E- ISSN

E-ISSN 2305-462X

18

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil olması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol №10-R) qərarı (iqtisadiyyat elmləri) http://www.aak.gov.az

19

Sitatgötürmə indeksi

Arasdirmax - Elmi Yayın İndeksi

(Türkiyə - İstanbul Universiteti)

http://www.arastirmax.com/dergi/azerbaycan%C4%B1n-vergi-jurnali

20

Sitatgötürmə indeksi

Akademik Türk Dərgiləri indeksi (Türkiyə) http://www.akademikdizin.com/index.php?source=805&?q=vergi

21

Sitatgötürmə indeksi

İqtisadi ədəbiyyatın tapılması (Almaniya)

http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=tax+journal+of+azerbaijan&type=AllFields&submit=Search&limit=10&sort=relevance

22

Sitatgötürmə indeksi

Akademik jurnalların elektron ünvanları (Türkiyə)

http://www.journalindex.net/visit.php?j=8782

23

Sitatgötürmə indeksi

Avropa Kitabxanası

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/3000098866872?classification-cerif=S180&content-language=aze

24

Sitatgötürmə indeksi

İnformasiya Ehtiyatları İnstitutu (Avstraliya)

http://globalimpactfactor.com/az%C9%99rbaycanin-vergi-jurnali-tax-journal-of-azerbaijan/

25

Sitatgötürmə indeksi

Almaniya Elm Və Texnologiya Milli Kitabxanası (Almaniya) https://getinfo.de/app/details?id=TIBKAT%3A755395190&lang=en

26

Sitatgötürmə indeksi

Elektron jurnallar kitabxanası (Almaniya, Hamburq)

https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=199364

27

Sitatgötürmə indeksi

Berlin Elm Kolleci (Almaniya, Berlin)

https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=199364   

28

Sitatgötürmə indeksi

Leipzig Universitetinin kitabxanası (Almaniya)

https://www.ub.uni-leipzig.de/recherche/elektronische-zeitschriften-und-zeitungen/detailansicht-ezb/?libconnect%5Bjourid%5D=199364

29

Sitatgötürmə indeksi

Surix Incəsənət Universitetinin Media və İnformasiya Mərkəzi (Almaniya)

http://www.zhdk.ch/index.php?id=63889&libconnect%5Bjourid%5D=199364

30

Sitatgötürmə indeksi

Hamburqun Dövlət və Universitet Kitabxanası

(Almaniya)

http://www.sub.unihamburg.de/es/recherche/elektronische-angebote/elektronische-zeitschriften/detail/titel/199364.html

31

Sitatgötürmə indeksi

 

Genamics Jurnal Axtarışı (Hamilton, Yeni Zellandiya)

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2219-8733

32

Sitatgötürmə indeksi            

 

Alman Milli Kitabxanası

(Almaniya)

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=%22vergi%22%26any&currentPosition=0

33 Sitatgötürmə indeksi    

Berlin Kooperativ Kitabxana Şəbəkəsi, Brandenburq

(Almaniya)

http://waesearch.kobv.de/uid.do;jsessionid=54E2675D550ED303B450695DC672872D?query=gfz_zs_199364&plv=1

34

Sitatgötürmə indeksi            

İctimai - Elmi Araşdırma Mərkəzi, Berlin

(Almaniya)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=WZB&colors=3&lang=en&jour_id=199364&jour_id=199364

35

İmpakt-faktor JCR

Yox

36

İnternetdə tam mətinin mövcudluğu

Mövcuddur (tam PDF formatda və məqalələr şəklində)

37

Arxiv

2003-2015-ci illər

38

Resenziya institutu

Beynəlxalq resenziyalaşma

(beynəlxalq resenzentlər heyəti, elmi məqalələrin əlyazmalarının resenziyalaşdırılması qaydaları)

39

Resenzilayaşma haqqında məlumatvermə

On-line

40

Elmi-dövrü nəşrdə təqdim edilən məqalələrin dərc olunması üzrə tələb və şərtləri müəyyənləşdirən qaydaların mövcudluğu

Müəllif qaydaları 3 dildə

(Azərbaycan, ingilis və rus dillərində)

41

Elmi-dövri nəşrin ingilisdilli versiyasının mövcudluğu

İldə 1 dəfə

42

Elmi-dövri nəşrin ingilisdilli versiyasının çapı

3 buraxılış (2012, 2013, 2014-cü illər)

43

Əlyazmaların dərcinin ödənişliyi

Ödənişsiz

44

Elmi-dövri nəşrdə reklamların faiz nisbəti

x

45

Elmi-dövri nəşrin abunə indeksi

1025 (Azərmətbuatyayım ASC)

46

Elmi-dövri nəşrin abunə və yayımını

həyata keçirən şirkətlər

Qaya mətbuat yayımı MMC- www.qaya.az

Ekspres-Elita MMC - www.xpress-elita.com

Kaspi mətbuatyayımı MMC- www.kaspi.az

47

Redaksiyanın ünvanı

AZ1073. Bakı şəhəri Landau küçəsi, 16

48

Əlaqə telefonları

/+99 412/ 403-88-56

49

Faks

/+99 412/ 403-87-87

50

Redaksiyanın elektron ünvanı

info@vergijurnali.az

51

Elmi-dövri nəşrin internet ünvanı

vergijurnali.az; taxjournal.az

52

Bank rekvizitləri

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22