3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №10

Ramazanov Kərim Nəzir oğlu*
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu**
iqtisad elmləri doktoru, professor
Enerji sistemdə dinamikanın iqtisadi-statistik təhlili və proqnozlaşdırılması metodlarının təkmilləşdirilməsi 1.9 MB
Həsənov Munim Məcidoviç
dosent, iqtisad elmləri namizədi,
Tacikistan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət qulluqçularının ixtisasının artırılması İnstitut
Dünya maliyyə-iqtisadi böhranı: səbəblər və qlobal nəticələr 1.3 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Vergi tənzimlənməsində özünütəşkil nəzəriyyəsinin tətbiqi məsələləri 1.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Regional inkişafın vergi tənzimlənməsi məsələləri 0.3 MB
Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sadələşdirilmiş vergi: nəzəriyyə və praktika 0.4 MB