3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Akif MUSAYEV
AMEA-nın müxbir üzvü,iqtisad elmləri doktoru,professor, Azərbaycan Universitetinin rektoru
İnnovasiya siyasəti: Avropa birliyi təcrübəsi və Azərbaycan şəraitinə adaptasiya imkanları 0.3 MB
Yaşar KƏLBİYEV Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi,
iqtisad elmləri doktoru
Vergi yükünün konseptual məzmunu və onun təkamülü 0.8 MB
Ceyhun YUSIFOV
Vergilər NazirliyininTədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini
Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin artmasında müasir vergi sistemi determinantı 0.2 MB
Pərviz RZAYEV
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin“İqtisadiyyat və menecment” kafedrasının müdiri,iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Vergi yükünün müəyyən edilməsinin mövcud üsullarının təhlili 0.5 MB
Ramiz MƏHƏRRƏMOV
Tədris Mərkəzinin Tədris və metodika
şöbəsinin rəisi, i.e.n., dosent
İspaniyanın vergi sisteminin xüsusiyyətlər 1.6 MB