3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Dünyamalı Vəliyev
i.e.n.,dosent "Azərbaycan" Universitetini Ümumi iqtisadiyyat kafedrasının müdiri
Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli 0.4 MB
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əli Nuriyevlə müsahibə Yeni iqtisadi şəraitdə də vergi mexanizmindən səmərəli istifadə edilməsi inkişafa güclü təkan verəcəkdir 0.1 MB
Yaşar KƏLBİYEV,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi, iqtisad elmlər doktoru
Müasir şəraitdə vergitutma prinsiplərinin modifikasiyası 0.2 MB
Sərhəd QASIMOV,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Elmi - tədqiqat bölməsinin rəisi, iqtisad elmləri namizədi
Vergitutma prosesinə sistemli yanaşmanın bəzi metodoloji məsələləri 0.1 MB