3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №12

Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İnnovasiya yönümlü amortizasiya siyasətinin vergitutma cəhətləri 2.7 MB
Hüseynov Arif Güləhməd oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Təbiətdən istifadədə vergi və ödəmə məsələləri 0.3 MB
Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xarici borcların iqtisadi təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi 0.4 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanın sovetləşdirilməsinin ilk illərində N.Nərimanovun ictimai-siyasi hadisələr kontekstində iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin təşkilində rolu və iqtisadi mühakimələri 0.3 MB
Bayramzadə Yaşar Kərəm oğlu*
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, elmi işçi
Yanacaq-enerji resurslarının coğrafi bölgüsü və dünya iqtisadiyyatının inkişafındakı rolu 0.5 MB
Hüseynov Tural Yadigar oğlu*
dissertant, Azərbaycan Texniki Universiteti
Əmlakın qiymətləndirilməsində bazar yanaşması 0.3 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu*
Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi Iqtisadi Islahatlar
Elmi-Tədqiqat Institutunun dissertantı
İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi Azərbaycan Respublikası iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi amili kimi 0.3 MB
Abdullayev Rüfət Vaqif oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin dissertantı
AZ1001 Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6
r.abdullayev@mail.ru
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində maliyyə risklərinin xüsusiyyətləri 2.0 MB
Tanrıverdiyev Qalib Əziz oğlu*
magistr
Müəssisələrin ödəmə qabiliyyətinin artırılmasının əsas istiqamətləri 0.3 MB
Elşən Rəsul oğlu BAĞIRZADƏ*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Azərbaycanda qeyri-rəsmi (gizli) iqtisadiyyatın leqallaşdırılması siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər 0.5 MB