3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №11

Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında vergi tənzimlənməsinin rolu 0.4 MB
Məmmədova İradə Xalid qızı*
dissertant, ARDNŞ-in «Neftqazelmitədqiqatlayihə» institutu
Neftqazçıxarmada investisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsində vergi amil 0.6 MB
Həmidova Mehriban Yadulla qızı*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Milli iqtisadiyyata nəzəri baxışlar 0.3 MB
Abbasov Sərvər Alıcan oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Müştərək sahibkarlıq beynəlxalq biznesin təşkilinin forması kimi 0.3 MB
Kərimov Atik Ehsan oğlu
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Bakı şəhəri, AZ1000 İstiqlaliyyət küç. 6
atik.kerimov@yandex.ru
Bank biznesinə müasir hesablaşma texnologiyalarının tətbiq 0.7 MB