3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №11

Rəhimov Rövşən Zamin oğlu*
magistr
VERGİTUTMANIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ 0.1 MB
Kazımov Mirəli Sahib oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Cəfərli Günay Tofiq qızı**
magistr
İQTİSADİ BÖHRAN DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ AZAD SAHÈBKARLIĞIN İNKİŞAFININ PERSPEKTİV İSTİQAMƏTLƏRİ 0.1 MB
Həmidova Mehriban Yadulla qızı*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
GÖMRÜK ÖDƏNİŞLƏRİNDƏN YAYINMA PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏСRİD EDİLMƏSİ YOLLARI 0.1 MB
Doç. Dr. Kerem Karabulut
Türkiyə Respublikası
Atatürk Universiteti
TÜRKİYE – ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ 0.2 MB