3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosen
Aksiz vergisi: nəzəriyyə və praktika 0.1 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruculuğunun ilk illərində (1920-1925) vergi münasibətlərinin təşəkkülü və formalaşması xüsusiyyətləri 0.1 MB
Mirnərmin Əzizağa qızı Ağazadə*
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi,
magistr
Azərbaycanda büdcə-vergi siyasətinin müasir vəziyyətinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 0.1 MB
Bağış Sabir oğlu Əhmədov*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
«İnvestisiya» və «kapital» anlayışlarının mahiyyəti: mikroiqtisadi və makroiqtisadi yanaşmalar 0.1 MB
Əhmədzadə Emin Nemət oğlu*
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun doktorant
Kənd təsərrüfatında istehsalın tənzimlənməsinin mövcud sisteminin təhlili 0.1 MB
Baş redaktordan 0.0 MB