3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
Vergi nəzarətinin təşkilinin nəzəri və praktiki aspektləri 0.4 MB
Balayeva Elmira Əli qızı *
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Vergi siyasətinin iqtisadi təhlükəsizlik meyarları üzrə qiymətləndirilməsi 0.3 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Vergi tənzimlənməsi mexanizminin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətləri 0.3 MB
Əliyev Rauf Rəhim oğlu*
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
İstehsal infrastrukturunun regional aspektləri 1.4 MB
Abbasov Sərvər Alıcan oğlu*
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosen
Borc vəsaitlərdən istifadə maliyyə menecmentinin funksiyası kimi 0.3 MB