3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Kərimov Atik Ehsan oğlu *
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Kommersiya bankları bank xidmətlərinin göstərilməsinin baza əsası kimi 0.4 MB
Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu*
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Gəlir vergisi: nəzəriyyə və praktika 9.3 MB
Ələkbərova Elmira Xanağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, müəllim
Müəssisələrin restrukturizasiyasının prioritet istiqamətlər 0.4 MB
Bayramov Şahin Vaqif oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertan
Avropa İttifaqının genişlənməsi və Avropa Qonşuluq Siyasəti: müqayisəli təhlil və qiymətləndirmə 0.3 MB
Həsənov Rəşad Müsəllim oğlu*
magistr
Qlobal maliyyə böhranları: səciyyəvi cəhətlər, ortaq xüsusiyyətlər 0.7 MB