3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Həsən Abid oğlu İsrafilov*
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Qloballaşma şəraitində kooperativ sektorun inkişaf perspektivləri 0.2 MB
Elşən Rəsul oğlu Bağırzadə*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
“Gizli iqtisadiyyat” anlayışına vahid yanaşmanın formalaşdırılması problemi 0.7 MB
Quliyeva Aygün Eldar qızı*
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin aspirantı
Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 0.2 MB
Alıyev İsa Hüseyn oğlu*
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Nizamülmülkün, vergi işinin təşkili də Daxil olmaqla, iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Dəyərləndirmələri 0 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu *
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İqtisadi islahatların aparılmasında audit xidmətinin rolu 0 MB