3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

İmamverdiyeva Sevda Şakir qızı
doktorant
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
İXRACIN DIVERSIFIKASIYASI SAHƏSINDƏ "IDXAL-IXRAC BANK"LARININ (EXIMBANK) ROLU 1.7 MB
Gülməmmədov Vüqar Muxtar oğlu
doktorant
Buxarest İqtisad Tədqiqatlar Akademiyası
AZƏRBAYCANDA KIÇIK VƏ ORT SAHIBKARLIĞIN TƏNZIMLƏNMƏSINDƏ VERGITUTMA AMILLƏRI 0.9 MB
Tanrıverdiyev Qalib Əziz oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
MÜHASIBAT VƏ VERGI UÇOTUNDA EHTIYATLARIN UÇOTUNUN ƏSAS XÜSUSIYYƏTLƏRI 0.0 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos.
Vergilər Nazirliyinin Vergi auditi Baş idarəsi
MÜƏSSISƏ VƏ TƏŞKILATLARDA HEYƏTIN IDARE EDILMƏSININ AKTUAL PROBLEMLƏRI 0.0 MB
Menşure Kolçak
Dosent, Atatürk Universiteti İqtisadi və İdari Elmlər Fakültəsi,
İqtisad Bölməsi
TÜRKIYƏ VƏ İƏİT ÖLKƏLƏRINDƏ VERGI XƏRCLƏMƏLƏRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 0.0 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.f.d., dos.,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
İŞÇININ MOTIVASIYASI PROBLEMLƏRINƏ NƏZƏRI-PRAKTIKI YANAŞMALAR 0.0 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
REGIONAL NƏQLIYYAT INFRASTRUKTURUNUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSINDƏ BAKI-TBILISI-QARS DƏMIR YOLU XƏTTI LAYIHƏSININ ROLU 1.3 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d.,
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
VERGİTUTMA NƏZƏRİYYƏLƏRİNDƏ ƏDALƏTLİLİK, BƏRABƏRLİLİK VƏ QANUNİLİK PRİNSİPLƏRİNİN TƏKAMÜLÜ 0.0 MB