3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Ahmet Burçin Yereli
i.e.d., prof. Hacettepe Universiteti İqtisadi və İdari Elmlər Fakültəsi Maliyə Bölməsi
Onur Uçar
Asissent, Hacettepe Universiteti İqtisadi və İdari Elmlər Fakültəsi Maliyə Bölməsi
Türkiyə vergi sistemində vərəsəlik və bağışlama vergisinin tətbiqi mexanizmi 0.6 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu
i.e.d. dos. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Nağıyev Teymur Şakir oğlu
dissertant, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
İkiqat vergitutma və onun aradan qaldırılmasının əsas aspektləri 1.9 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos.Vergilər Nazirliyinin Vergi auditi
Vergi ödəyicilərinə xidmət sferasında işgüzar ünsiyyət və nitq mədəniyyətinin xüsusiyyətləri 0.7 MB
İsmayılov Səyyaf Fətiş oğlu
t.e.f.d.,
Hüseynov Faiq Nurəddin oğlu
k.e.f.d.,
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycanda qara metallurgiya sənayesi: İnkişaf mərhələləri və perspektivlər 1.5 MB
Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu
i.e.d., dos. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Müasir şəraitdə sənaye sahələrində investisiya axınının səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi 0.4 MB
Əliyev Şəfa Tiflis oğlu
i.f.d., dos.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Xüsusi iqtisadi zonalarda vergilərin mühüm aspektləri 0.5 MB
Akgün Leyla Arif qızı
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Artan rəqabət mühitində daxili auditin önəmi və yoxlamada müstəqilliyin rolu 0.4 MB
Əliyeva Ruhiyyə Oqtay qızı
dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universteti
Azərbaycanda vergi nəzarəti və mövcud problemlərin həlli aspektləri 1.1 MB