3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Qloballaşan iqtisadiyyatda innovativ inkişaf və vergitutma məsələləri 0.4 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.f.d., dos.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Sosial vergi güzəştlərinin nəticəliliyinin və səmərəliliyinin tədqiqi məsələləri 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos.
Vergilər Nazirliyinin Vergi Auditi Baş idarəsi
İdarəetmə prosesində rəhbərlə tabeçilikdə olanların qarşılıqlı münasibətlərinin etik-psixoloji xüsusiyyətləri 0.7 MB
Yusifov Yusif Fəxrəddin oğlu
doktorant
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
İqtisadiyyat İnstitutu
Qloballaşma şəraitində valyuta siyasəti, Tənzimlənməsi və nəzarəti 0.4 MB
Əhmədov Bəhruz Natiq oğlu
doktorant
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Bank sistemində maliyyə stabilliyinin qiymətləndirilməsi: sistemin funksionallığını necə ölçmək olar? 3.5 MB
Məmmədov Kənan Bahadur oğlu
doktorant
Azərbaycan Dövlət Aqrar universiteti
Azərbaycanın bank sektorunda kredit risklərinin idarə olunması problemləri 0.5 MB
Poluxov Toğrul Nizami oğlu
“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun doktorantı
Müasir kontrollinq idarəetmə orqanının Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin idarəetmə fəaliyyətinə inteqrasiyası 1.7 MB
Bayramzadə Yaşar Kərəm oğlu
i.f.d.
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksinin müasir vəziyyəti və inkişaf meyilləri 0.5 MB