3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Klar Finneqan, Syu Keysi -Lenincer, Reyçel Krabtri,
Daniela Normil və Marleni Fabri
magistrantlar, Seton Hall Diplomatiya Məktəbi, Seton Hall Universiteti, ABŞ
Korrupsiyadankənar vergitutma: korrupsiya və vergi sisteminin spesifik elementləri arasındakı əlaqə üzrə empirik dəlil 0.9 MB
Eyitayo Akanji, Abel Beyen, Andreu Antuna, Sin Brok, Matev Loulor
magistrantlar, Diplomatiya və Beynəlxalq Münasibətlər Məktəbi,
Seton Hall Universiteti, ABŞ
Azərbaycanın vergi sisteminin səmərəsinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi 0.6 MB
dr. Akif Abdullah Aliağa oğlu
Doqquz Eylül Universiteti
İş İqtisadiyyatı və Sənaye Əlaqələri Fundamental
Elm Sahəsi – fəlsəfə doktoru
Türkiyə və Rusiya sosial müdafiəsinin tarixcəsi 0.6 MB
Məmmədov Ruzi Məharət oğlu
dissertant
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Beynəlxalq iqtisadi rəqabətqabiliyyəti və onu formalaşdıran amillər 0.7 MB
Kərimov Atik Ehsan oğlu
i.f.d.,dos.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Bankların kriminal riskləri və sığorta məhsulları: Qərb ölkələrinin təcrübəsi 0.6 MB
Abbasov Alıcan Bayramalı oğlu
i.e.d., prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Mahmudova Vəfa Oruc qızı
dissertant
Azərbaycan ET Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
Kiçik aqrobiznesin maliyyə-kredit infrastrukturunun inkişaf prioritetləri 0.6 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.f.d. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.f.d., dos. Vergilər Nazirliyinin Vergi Auditi Baş idarəsi
İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsinin normativ-hüquqi bazasının formalaşması xüsusiyyətləri 0.7 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.e.f.d., dos.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisində bərabərlik və ədalətlilik prinsiplərinin tətbiqi məsələləri 3.0 MB
Yusifov Ceyhun Ramiz oğlu
i.f.d.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Transmilli korporasiyaların innovasiya fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilməsində vergi sisteminin rolu 1.1 MB
Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e.d., prof.,
AMEA-nın müxbir üzvü,
Qarayev İmran Əliyar oğlu
i.f.d., dos.
Transfer qiymətləndirmə və vergitutma bazasinin köçürülməsi 0.9 MB