3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №4

Alıyev İsa Hüseyn oğlu
i.e. d., prof.,
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu
i.e.f. d., dos.,
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin formalaşması və inkişaf etdirilməsinin prioritet istiqamətləri 0.8 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.e.f.d., dos., Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Gəlirlərin bərabərsizliyinin azaldılması probleminin nəzəri əsasları 0.5 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.e.f.d. vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.e.f.d., dos. vergilər Nazirliyinin vergi AuditiBaş idarəsi
İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsində xarici təcrübənin tətbiqi xüsusiyyətləri 0 MB
Yakup Yıldız
Vergi Müfettiş Yardımcısı
Serap Bedir
Yrd.Doç.Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi
Kerem Karabulut
Prof. Dr.,Atatürk Üniversitesi
Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergi oranlarının değerlendirilmesi: bir anket uygulamasının sonuçları 0.8 MB
Vahabzadə Nigar Mirqasım qızı
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı
Bank risklərinin idarə olunması 0.5 MB
Fatma Yapıcı
Türkiyə Respublikası Dokuz Eylül Universiteti
Maliyyə Bölməsinin Magistrantı
Azerbaycan vergi sisteminin gelecek inkişaf yolları 3.6 MB
Vəlizadə Səftər Vəli oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının magistrı
Vergi sistemi və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasından doğan tələblər 1.5 MB