3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Musayev Akif Fərhad oğlu
i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü
Leontyev metodunun büdcə sisteminə tətbiqi imkanları 1.0 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İnformasiya iqtisadiyyatı informasiya cəmiyyətinin əsası kimi 0.5 MB
Yahudov Xalıq Məcid oğlu
i.e.f.d., dos.,Azərbaycan Texniki Universiteti,
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
i.e.f.d., dos., Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəz
Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının vergitutma aspektləri 0.6 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu
i.e.f.d., Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
Rzayev Zahid Hüseyn oğlu
i.e.f.d., dos., Vergilər Nazirliyinin Vergi auditi Baş idarəsi
Korporativ beynəlxalq vergi planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri 0.8 MB
Quliyev Şövqi Bəhlul oğlu
i.e.f.d., AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
Vergi yükünün iqtisadi artıma təsirinin müəyyənləşdirilməsi:I və II tip laffer nöqtələrinin tapılması 0.6 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu
i.e.f.d., dos., AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
Rəşidəddinin vergi işinin təşkili də daxil olmaqla, iqtisadi məsələlərlə əlaqədar fikirləri 0.7 MB
Tağıyev Xəyaləddin Rəsul oğlu
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
İqtisadi İslahatlar Elmi-tədqiqat İnstitutunun doktorantı
Azərbaycanda elektron bankçılıq xidmətləri:mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri 1.3 MB