3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Kərimov Xosrov Şərafəddin oğlu *
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə iqtisadi siyasət və vergi işi 0.3 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İnvestisiyaların tənzimlənməsinin vergi aspektləri 0.4 MB
Fərəcov Zakir Fərəc oğlu*
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertant
Təkmilləşən bazar münasibətləri şəraitində regional sosial-iqtisadi inkişafın davamlı təmin edilməsi problemləri 0.3 MB
Əhmədov Orxan Seyfəddin oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin I kurs magistrant
Azərbaycanın iqtisadi inkişafında vergi siyasətinin rolu 1.0 MB