3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №6

Musayev Akif Fərhad oğlu*
AMEA-nın müxbir üzvü,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Modernləşdirmə və aktiv vergi siyasəti 0.4 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün tikinti təşkilatlarının gəlirlərinin vergi auditi 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
İnvestisiya mühitinin formalaşmasında vergi güzəştlərinin rolu 0.4 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin nəzəri-praktiki məsələləri 0.7 MB
Alıyev İsa Hüseyn oğlu *
iqtisad elmləridoktoru, professor
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu *
iqtisad elmləriüzrəfəlsəfə doktoru, dosent
Klassik islam tarixi dövründə vergi prosedurları və onların müsəlman ictimai-iqtisadi fikrində əksi 0.5 MB
Abbasov Sərvər Alıcan oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Pul axınlarının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 0.3 MB
Ağayev Səyyad İsaq oğlu *
AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun elmi işçisi,
Abbasov Ceyhun Abbas oğlu **
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı
ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili 1.0 MB
Hüseynov Emin zamin oğlu*
dissertant, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar
Elmi-Tədqiqat İnstitutu
İqtisadi artımın dinamik tarazlı səviyyəsinin Domar modeli əsasında müəyyən edilməsi 0.4 MB