3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №5

Əliyev Seymur Cavanşir oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin institusional aspektləri 0.7 MB
Həsənli Xudayar Abbasəli oğlu*
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı
Biznes sorğularının ekonometrik modelləşdirilməsi 0.5 MB
Nəbiyeva Bəyim Azər qızı*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı
Azərbaycanın müasir və perspektiv iqtisadi inkişaf səviyyəsi kontekstində investisiya qoyuluşu strategiyasının əhəmiyyətinin əsaslandırılması 0.3 MB
Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Gizli (qeyri-rəsmi) sektorun iqtisadiyyatdakı rolu haqqında: bir ədəbiyyat araşdırması 0.4 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycanda birjaların yaranması və fəaliyyət göstərməsinin tarixi-iqtisadi aspektləri 0.4 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İnformasiya cəmiyyəti texnologiyalarının inkişafında elektron hökumət konsepsiyasının rolu və əhəmiyyəti 0.3 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Vergi yükünün optimallaşdırılmasının nəzəri əsaslarına bir baxış 0.4 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
İqtisadiyyatın tikinti sektoru təşkilatlarının vergi auditinin informasiya bazasının müəyyən edilməsinin nəzəri-metodoloji məsələləri 0.4 MB