3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №6

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
Vergi auditi zamanı mühasibat və vergi uçotu sənədlərinin yoxlanılması işlərinin təşkili 0.4 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Yüksək texnologiyalara əsaslanan iqtisadi modelin qurulmasında dövlətin rolu 0.4 MB
İsmayılov Səyyaf Fətiş oğlu*
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
Sənaye və energetika şöbəsinin müdiri. t.e.f.d.
Müəssisənin diversifikasiyası strategiyası 1.3 MB
Dr. Gülfen Tuna* Vedat Ender Tuna** Elşen Bagırzade*** Uluslararası hisse senedi piyasaları arasındakı nedensellik ilişkisi: Türkiye, Yunanistan ve ABD üzerine ampirik bir uygulama 0.6 MB
Nəbiyev İsmayıl İbrəhim oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin I kurs magistrantı
Azərbaycanda vergi sisteminin tarixi 0.4 MB