3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №3

Abdullayeva Yenilə Ələkbər qızı*
Magistrant, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Azərbaycan Respublikasının vergi siyasəti və onun modernləşməsi istiqamətləri 0.3 MB
Məmmədova Pərvanə Oktay qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Proqramı üzrə magistrantı
Türkiyədə gizli iqtisadiyyat 0.3 MB
Kərimli İrşad Abdul oğlu *
iqtisad elmləri doktoru, prof.
Azərbaycanın geoiqtisadi inkişaf konsepsiyası və milli iqtisadi mənafelər problemi 0.3 MB
Tanrıverdiyev Qalib Əziz oğlu*
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi, dosent
Ödəməmələr probleminin yaranmasının amillər üzrə makroiqtisadi təhlili 0.3 MB
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, prof.

Hüseynov Faiq Nurəddin oğlu**
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktor
Nüvə energetikası: ekoloji-iqtisadi dəyərləndirmələr və inkişaf perspektivləri 0.4 MB
Quliyev Şövqi Bəhlul oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Vergilərin məcmu tələbə və məcmu təklifə təsirinin öyrənilməsi 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İqtisadiyyatın tənzimlənməsində xüsusi vergi rejimlərinin əhəmiyyəti 0.3 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mənfəət vergisinin müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə təsirinin tədqiqi 0.3 MB
Alıyev İsa Hüseyn oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, professor

Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mütəfəkkirlərinin vergi mükəlləfiyyətləri ilə əlaqədar dəyərləndirmələri 0.5 MB