2(134)/2017

Arxiv / Jurnal №1

Musayev Akif Fərhad oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
İnnovasiya sisteminin stimullaşdırılması şəraitində vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 0.5 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində vergi siyasətinin rolu 0.3 MB
Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bələdiyyə vergiləri: nəzəriyyə və praktika 9.6 MB
Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Gizli (qeyri-rəsmi) iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsi: obyektiv zərurilik və metodoloji yetərsizlik 1.6 MB
Hümbətova Suğra İnqilab qızı*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri 1.3 MB
Əhmədov Orxan Seyfəddin oğlu*
magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycanda dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsində vergi gəlirlərinin rolu və inkişaf dinamikası 0.4 MB
Mürşüdlü Fəxri Fuad oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Xarici iqtisadi fəaliyyətin bank xidmətinin beynəlxalq praktikası: iqtisadi-hüquq aspekt 0.5 MB