3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №2

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, professor
Neft-qaz sektorunun inkişafının iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi 0.8 MB
Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
Fiziki şəxslərin gəlir və hüquqi şəxslərin mənfəət vergilərinin inteqrasiyası 0.4 MB
Həsənov Rasim Tapdıq oğlu*
iqtisad elmləri doktoru, prof.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru
Müasir Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf modelinin xüsusiyyətləri 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi istiqamətində vergitutmanın optimallaşdırılması 0.4 MB
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
xx əsrin 20-ci illərinin əvvəllərində Azərbaycanda daxili və xarici ticarət, gömrük işinin təşkili ilə əlaqədar dəyərləndirmələr 0.4 MB
Abdullayeva Eminə Amin qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı
Post-sosialist iqtisadiyyatında dövlət mülkiyyətinin tədqiqinin nəzəri və metodoloji aspektləri 0.3 MB
Muradov Yahya Məmmədhüseyn oğlu*
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertan
Azad iqtisadi zonalarda vergi stimullaşdırılması 0.4 MB
Eyyubov Kamran Yusif oğlu*
Bakı Dövlət Universitetinin dissertant
Azərbaycanda 2000-2010-cu illərdə məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin təhlil 0.3 MB
Ağayev Səyyad İsaq oğlu*
AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun elmi işçi
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski 1.9 MB