2(134)/2017

Arxiv / Jurnal №7

Alıyev İsa Hüseyn oğlu*
AMEA-nın İqtisadiyyat
İnstitutunun direktoru,
iqtisad elmləri doktoru, professor

Səməndərov Seyfəddin
Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin vergi siyasəti iqtisadi fikir plüralizmi kontekstində 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi mexanizmi 0.4 MB
Kərimov Atik Ehsan oğlu
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kommersiya banklarının xidmətlər göstərilməsi üzrə bazar imkanlarının təhlili 0.5 MB
Qurbanova Təranə Hidayət qızı*
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun dissertantı
Regional siyasətin dövlət tənzimlənməsi və aqrar sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri 0.5 MB
Musayev Azad Qəzənfər oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistrantı

Müəllif ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümü münasibətilə “Azərbaycanın vergi xəbərləri” jurnalın
Azərbaycan ərazisində vergi sisteminin inkişaf tarixi 0.3 MB