3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №7

Alıyev İsa Hüseyn oğlu*
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru,
iqtisad elmləri doktoru, professor
Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu*
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin vergi siyasəti iqtisadi fikir plüralizmi kontekstində 0.4 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi mexanizmi 0.4 MB
Kərimov Atik Ehsan oğlu
dosent, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Kommersiya banklarının xidmətlər göstərilməsi üzrə bazar imkanlarının təhlili 0.5 MB
Qurbanova Təranə Hidayət qızı*
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun dissertantı
Regional siyasətin dövlət tənzimlənməsi və aqrar sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri 0.5 MB
Musayev Azad Qəzənfər oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistrantı
Azərbaycan ərazisində vergi sisteminin inkişaf tarixi 0.3 MB