3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №8

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu*
iqtisad elmləri doktoru
İnkişaf etmiş ölkələrdə vergi nəzarəti zamanı tətbiq olunan vergitutma bazasının müəyyən edilməsinin qeyri-ənənəvi metodları 0.3 MB
Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu*
Vergilər Nazirliyi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sahibkarlığın tənzimlənməsinin iqtisadi-psixoloji məsələləri 0.4 MB
Abdullayev Rüfət Vaqif oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Risk amilinin uçotu və real sektor müəssisələrində risk-menecmentin təşkili 0.6 MB
Doktorant Simla Güzel
Türkiyə Respublikası Uludağ Universiteti,
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi maliyyə bölməsinin tədqiqatçısı
Qadın yoxsulluğu ilə mübarizədə Dünya Bankı və mikrokreditləşdirmə mexanizmi: Türkiyə baxımından qiymətləndirmə 0.4 MB
Məhərrəmova Nigar Ramiz qızı*
magistr, Bakı Şəhər Vergilər Departamenti
Vergi nəzarətinin iqtisadi mahiyyəti və onun maliyyə nəzarəti sistemində yeri 0.3 MB