3(135)/2017

Arxiv / Jurnal №9

Мусаев Акиф Фархад оглы*
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАНА
Формированиеналоговойсистемы какосновногоинструментамодели экономическогоразвитияАзербайджана 1.1 MB
Rzayev Pərviz Qafar oğlu*
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
gömrük ödənişləri sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 0.4 MB
Şərifov Əziz Əşrəf oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsində təkmil vergi sisteminin rolu 0.2 MB
Bayramov Anar Qəşəm oğlu*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantı
Müəssisələrin idarəetmə sistemində daxili audit xidmətinin rolu 0.4 MB
İlqar Fuad oğlu Qurbanov*
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyasi İşletme Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası girişimlere Bir Bakış 0.5 MB